A GBA Network

A Green Business Academy Network (GBA Network) a legfrissebb szakmai tudással rendelkező, egymás fejlődését és sikerét támogató, az üzleti világ zöld gazdaságra való átállása mellett elhivatottan cselekvő fenntarthatósági menedzserek közössége.

Ezen most formálódó és erősödő szakma tagjaként úgy tudunk sikeres szakemberek és hatékony változásvezetőkké válni, ha magunkat folyamatosan fejlesztjük és egymást támogatjuk. A GBA Network egy ismert és elismert közösséghez tartozás révén kíván

  • inspirációt és naprakész tudáshoz hozzáférést,
  • kapcsolatépítési lehetőséget,
  • gyakorlati és menedzseri képességek fejlesztéséhez eszközöket és módszereket adni.

Célunk, hogy tagok aktív kezdeményezésével és közreműködésével, önszerveződő és nyitott közösségként, elismerve a zöld gazdaságra való átállásért tett szakmai és gyakorlati erőfeszítéseket, folyamatosan erősítsük magunkat, egymást és a szakmát, amihez tartozunk.

Tagjaink

A GBA Network tagjai fenntarthatósági identitással és küldetéstudattal rendelkező szakemberek, akik a zöld gazdaság hatásos előmozdításáért kívánnak tenni elsősorban az üzleti szektor szereplői révén. A tagok elfogadják a közösség krédóját és annak megfelelően, naprakész tudással és elköteleződéssel végzik munkájukat.

A GBA Network tagság már rövid távon is minőségi védjegyet jelent az üzleti szolgáltatások piacán és a munkaerőpiacon egyaránt, amely a fenntarthatósági szakember számára versenyelőnnyé és pénzügyi értékké válik. Középtávon pedig nemzetközi kapcsolatokat és szakmai fejlődési lehetőséget is jelenthet.

GBA Network Friend

fenntarthatósági menedzser


A fenntarthatóság iránt elkötelezett, de szakmai gyakorlattal és/vagy képzettséggel még nem rendelkezik. Fókuszban a karrier építése, az új szakmai tudás elsajátítása, mélyítése áll.

GBA Network Professional

Gyakorló fenntarthatósági menedzser


A fenntarthatóság iránt elkötelezett, szakképzettséggel és szakmai gyakorlattal is rendelkezik. Fókuszban a kapcsolatépítés, szakmai tudás és gyakorlat mélyítése áll.

GBA Network Change Leader

Követendő fenntarthatósági menedzser


Szakmai elismerés annak, aki már érezhetően, mérhetően bizonyított a fenntarthatóság területén. Tudása, személyisége, tevékenysége vagy megoldásai révén transzformatív hatást ért el. Objektív módon mérhető kiemelkedő elméleti tudása, gyakorlati cselekvése, változtatása, hatása és a szakmai közösség építéséért tett erőfeszítése.

Amiben
hiszünk

Krédónk minden tag és partner számára megfogalmazza azon értékeket, melyek mentén a fenntarthatósági szakemberek közösségét és szakmáját működtetni és építeni szeretnénk. Összeköt minket néhány alapfeltevés, működési mód és cél, amiben osztozunk:

ÖKOLÓGIAI ELKÖTELEZŐDÉS:

Hisszük és tudjuk, hogy zárt ökológiai rendszerben működünk és ennek megfelelően alakítjuk életmódunkat, tervezzük munkánk hatásait és erőforrás-felhasználásunkat. A növekedés helyett a fejlődés modelljeit, megoldásait keressük és hirdetjük.

ÉRINTETTI SZEMLÉLET:

Folyamatosan törekszünk az érintettek azonosítására, szempontjaik feltárására és megértésére, azok döntéshozatali folyamatokba való hatásos integrálására, az egyenrangúság és kölcsönösség mentén.

NYITOTTSÁG: 

Megőrizzük és alázattal gondozzuk az új tudásra, megoldásokra, megközelítésekre valamint a folyamatos tanulásra és fejlődésre való nyitottságunkat.

ETIKUSSÁG:

Valljuk, hogy a cél nem szentesíti az eszközt, így munkavégzésünk és együttműködéseink során magas etikai sztenderdekre törekszünk és folyamatosan reflektálunk azokra, nyitottan a visszajelzésekre és aggályokra.

VÁLTOZÁSVEZETÉS:

Gondossággal kombináljuk a holisztikus és rendszerszintű látásmódot, a pragmatikus és cselekvésorientált megoldáskeresést, a teljesítmény és hatásmérést munkáink során.

EGYÜTTMŰKÖDÉS:

Hisszük, hogy az együttműködés nem csak szükséges, de sikerkritérium a verseny mellett és kiegészíti azt. Elkötelezettek vagyunk egymás segítése és sikereinek ünneplése mellett, és ennek érdekében folyamatosan fejlesztjük az empátiát, szolidaritást, kölcsönösséget, sokszínűséget és inkluzivitást.

ELSZÁMOLTATHATÓSÁG:

Transzparensen, objektív és mérhető tényekre, adatokra alapozzuk következtetéseinket, megnyilatkozásainkat. Aktívan fellépünk a megtévesztő zöld kommunikáció (zöldre mosás) ellen.

A GBA Network egy közös értékek mentén kapcsolódó szakmai közösség, mely nem csak tagjai iránt, de a közös identitást meghatározó szakma hiteles fejlesztése mellett is elkötelezett.

Hogyan működik?

A GBA Network egy közös értékek mentén kapcsolódó szakmai fenntarthatósági közösség, amely nem csak tagjai iránt, de a közös identitást meghatározó szakma hiteles fejlesztése mellett is elkötelezett.

Közösségünk tagdíj révén biztosítja ezt (évi 50.000 Ft + Áfa), melyben számos szolgáltatás és lehetőség elérhető a tagok kezdeményezésére is építve. Továbbá kedvezményes, önköltség alapú, költségtérítéses szolgáltatások is kiegészítik. A Certified Sustainability Manager kurzus végzett hallgatóinak, továbbá a GREEN BRANDS védjeggyel rendelkező cégek delegáltjainak egy évig fedezi a tagsági díjat.

GBA Network Friend


Évi hat GBA reggeli


Hírlevél


Önszerveződő terepgyakorlatokon részvételi lehetőség


Zárt Facebook platform


Network építési lehetőség


Szakmai bemutatkozási és fejlődési lehetőség a közösségben


Társasági vagy szociális eseményeken részvételi lehetőség


50% kedvezmény az éves konferencia díjból


30.000 Ft kedvezmény a Specialized Sustainability Manager képzések díjából


GBA Network Professional


Évi hat GBA reggeli


Hírlevél


Önszerveződő terepgyakorlatokon részvételi lehetőség


Zárt Facebook platform


Network építési lehetőség


LinkedIn platform


Szakmai megmutatkozási és fejlődési lehetőség a közösségben


Társasági vagy szociális eseményeken részvételi lehetőség


50%-os kedvezmény az éves konferencia díjból


30% kedvezmény a Specialized Sustainability Manager képzések díjából


Nyilvános tagsági profil a honlapon


Piaci lehetőségek, izgalmas projektek esetében targetált személyes ajánlás


Munkacsoportok és tisztségek


GBA Network Change Leader


Évi hat GBA reggeli


Hírlevél


Önszerveződő terepgyakorlatokon részvételi lehetőség


Zárt Facebook platform


Network építési lehetőség


LinkedIn platform


Szakmai megmutatkozási és fejlődési lehetőség a közösségben


Társasági vagy szociális eseményeken részvételi lehetőség


50%-os kedvezmény az éves konferencia díjból


30% kedvezmény a Specialized Sustainability Manager képzések díjából


Kiemelt nyilvános tagsági profil a honlapon


Kiemelt ajánlás és helyzetteremtés publikus megjelenésekre, piaci lehetőségeknél és izgalmas programok esetében


Munkacsoportok és tisztségek


Tanácsadó Testület

A GBA Network tanácsadó testület tagjai olyan fenntarthatósági szakemberek, akik aktív tagjai a GBA Network-nek, és egy-egy téma felkarolásával segítik a közösség formálódását.

Várszegi Sarolta

Litkai Gergely

Eitler Balázs

Andri Diána

Bálint Attila

A GBA Network életrehívói Wiszkidenszky András és Lévai Gábor, operatív működtetését a Green Business Academy Kft. látja el, vezetője Fertetics Mandy.

Wiszkidenszky András

Wiszkidenszky András

Lévai Gábor

Lévai Gábor

Fertetics Mandy

Fertetics Mandy

TÁMOGATÓI KÖR – VÁLLALATI TÁMOGATÓ AJÁNLAT

Azon vállalatok számára, akik a fenntarthatóság és felelős működés elkötelezettjei, a fenntarthatóság szakmai építését és a zöld gazdaságra való átállást kívánják támogatni, számos előnyt tudunk biztosítani. A támogató kör tagjai a tagsággal járó előnyök és láthatóság révén erősíthetik a piaci pozíciójukat, részt vehetnek a magyarországi fenntarthatósági szakma és ökoszisztéma tudatos építésében. Ezzel márkájuk hitelességét, és a fenntarthatósági munkáltatói márkájukat építik, cégük társadalmi és környezeti elkötelezettségét bizonyítják. A vállalati támogató tagok a GBA Network lehetőségeit az alkalmazottjaik továbbképzéséhez, valamint új szakemberek (tehetségek) felkutatásához is használhatják.

TÁMOGATÓ

Évi 250.000 Ft + Áfa-tól 


Hírlevél


Zárt Facebook csoport (1 fő)


Networking


GBA reggeli (1 fő)


GBA képzéseinek (CSM, SSM) díjából 10% kedvezmény (1 fő)


KIEMELT PARTNER 

Évi 500.000 Ft + Áfa-tól 


Hírlevél


Zárt Facebook csoport (2 fő)


Networking


GBA reggeli (2 fő)


GBA képzéseinek (CSM, SSM) díjából 10% kedvezmény ( 2 fő)


Honlapon és GBA reggeliken Támogatók közötti megjelenítés


A GBA reggeliken egyszeri alkalommal egy marketing megjelenés (előadás, beszélgetőpartner, kiállítás, program stb.) 


Zártkörű rendezvények (1 fő)


STRATÉGIAI TÁMOGATÓ

Évi 1.000.000 Ft + Áfa-tól 


Hírlevél


Zárt Facebook csoport (4 fő)


Networking


GBA reggeli (4 fő)


GBA képzéseinek (CSM, SSM) díjából 10% kedvezmény (4 fő)


Honlapon és GBA reggeliken Támogatók közötti megjelenítés


Az éves Konferencián lehetőség marketing megjelenésre (előadás, beszélgetőpartner, kiállítás, program stb.) 


Zártkörű rendezvények (2 fő)


Munkacsoportok és tisztségek


Egyedi projekt indításának lehetősége